imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |
Презентація спецвипуску журналу
«Народна творчість та етнографія»,
присвяченого македонській фольклористиці та етнології

 
      28 травня 2010 року в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України відбулася презентація спеціалізованого випуску журналу “Народна творчість та етнографія” (головний редактор Г.А. Скрипник), присвяченого македонський фольклористиці (№3, 2009). Науковими координаторами видання виступили: О.О.Микитенко, Л.О.Ковтун (Україна); Б.Ристовський, Л.Стоянович (Р.Македонія).

       Директор Інституту, академік НАН України Г.А.Скрипник зазначила, що це число журналу продовжує серію випусків, присвячених етнологічній науці інших країн, зокрема Франції, Польщі, Угорщини, Болгарії, Ізраїлю, Японії, і вперше знайомить українську наукову громадськість із фольклористикою та етнологією Республіки Македонії. Цей номер став результатом наукової співпраці ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України та Македонської академії наук і мистецтв, зокрема з Інститутом фольклору ім. М. Цепенкова (Скоп’є), засвідчивши, за словами  акад. Б. Ристовського, піввікову історію співробітництва українських та македонських славістів, фольклористів та етнографів. Журнал знайомить з напрямами сучасної македонської етнології, акцентуючи увагу на актуальності вивчення македонської національної ідентичності, та розкриває нові перспективні аспекти наукового співробітництва у галузі народознавства. Серед авторів журналу – науковці Інституту фольклору ім. М.Цепенкова (Скоп’є), Інституту старослов’янської культури (Прилеп), Інституту македонської літератури та Інституту історії мистецтва і археології (обидва при Університеті ім. Св.Кирила і Мефодія, Скоп’є).

       Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Македонія в Україні пан Аце Спасеновські тепло привітав Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України та авторський колектив македонського числа журналу “Народна творчість та етнографія” та висловив надію на подальший розвиток плідної співпраці українських і македонських колег, запевнивши у підтримці такої співпраці з боку Посольства Республіки Македонія в Україні.

       Присутні з глибокою увагою заслухали виступ академіка Македонської академії наук і мистецтв Блаже Ристовського, який висвітлив сучасні наукові зв’язки України та Республіки Македонії. Він також підкреслив значення наукової співпраці, яка відбувається у рамках проведення Днів науки України в  Республіці Македонія та Республіки Македонії в Україні, запевнивши, що македонська сторона і він, як Голова Македонського комітету з питань македонсько-українського співробітництва, й надалі приділятиме постійну увагу розвитку наукових зв’язків між двома країнами. У цьому контексті Б. Ристовський передав Інституту двотомне видання Македонської енциклопедії, головним редактором якої він є, а також інші підготовлені ним останнім часом ґрунтовні праці, серед яких присвячені доробку в галузі македоністики П. Драганова та Н. Вапцарова.

       Посол з особливих доручень МЗС В.А. Москаленко, вітаючи Інститут із виданням македонського спецвипуску, запинився на тривалості історичного, державного та культурного співробітництва наших народів від часів Київської Русі та Охридської архієпископії, а також на тих перспективах і можливостях, які Україна та Республіка Македонія мають зараз як незалежні держави. Він також розповів присутнім про важливі суспільно-політичні та громадсько-культурні заходи, які відбулися останнім часом чи мають відбутися незабаром у наших країнах (встановлення пам’ятника Тарасу Шевченку в Скоп’є та Клименту Охридському в Києві).

         В обговоренні взяли участь і виступили також інші учасники зібрання, які висловили теплу подяку за одержаний у подарунок від директора Інституту Г.А.Скрипник македонський спецвипуск журналу “Народна творчість та етнографія”, інші ґрунтовні видання Інституту та підготовлені ним компакт-диски.

         Презентацію було висвітлено на інформаційному телеканалі УТН.

         У презентації взяли участь:

Академік Македонської академії наук і мистецтв, іноземний член НАН України, головний редактор Македонської енциклопедії Блаже Ристовський;

Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Македонія в Україні пан Аце Спасеновські;

Радник Посольства Республіки Македонія в Україні пані Ніна Рушкова-Кршевінац;

Посол з особливих доручень МЗС України В.А. Москаленко;

Радник МЗС України М.О. Ярмолюк;

Перший заступник головного вченого секретаря НАН України д.г.-м.н. В.О.Ємельянов;

Пров. наук. співроб. Інституту слов’янознавства РАН, д.філол.н., проф., акад. Державної академії слов’янської культури Ю.А. Лабинцев (Москва);

Ст.наук.співроб. Інституту слов’янознавства РАН, канд.філол.н., доцент Л.Л.Щавинська (Москва);

Завідувач кафедри слов’янської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, канд.філол. н., проф. О.Л. Паламарчук;

Доцент Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка д.філол.н. Деян Айдачич (Сербія);

Заступник голови Українського комітету славістів, завідувач кафедри історії та стилістики української мови Інституту філології Київского національного університету імені Тараса Шевченка  д.ф.н., проф. Л.І. Шевченко;

Керівник культурно-просвітницького центру Національної бібліотеки

України ім.В.І.Вернадського, учений секретар Українського комітету славістів канд.філол.н. Н.Г.Солонська;

Завідувач відділу Інституту мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України, учений секретар Українського комітету славістів канд.філол.н. старший науковий співробітник Л.І.Даниленко;

Завідувач кафедри полоністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Голова Міжнародної школи україністів д.філол.н., проф. Р.П. Радишевський.