imfe.jpg
  English
.
.
.

Скляренко Галина Яківна, старший науковий свіробітник відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ ім..М.Рильського НАНУ, кандидат мистецтвознавства,  доцент ( диплом старшого наукового співробітника).

Освіта: вища - Національна академія мистецтва та архітектури ( кол. КХІ), аспірантура ІМФЕ.

Професійна діяльність: з 1980 працює у відділі образотворчого мистецтва ІМФЕ.

 Сфера наукових зацікавлень: мистецтво на культура ХХ-початку ХХ1 століття, українське новітнє мистецтво.

Основні наукові праці: монографія « Художник и город».- К.: Наукова думка, 1990;  « Яким Левич: живопис на перехресті часу».- К.: Дух і літера, 2002; « На берегах. Нотатки до українського мистецтва  ХХ століття» - К.: Софія,  2007.Розділ « Великі образи Великого майстра» у колективній монографії « Іван Кавалерідзе: життя і творчість» .-К.: Кий, 2007.  Розділи до « Історії українського мистецтва».- Т.5 - « Мистецтво ХХ століття».- К., ІМФЕ, 2007;   розділи  до  « Нарисів з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст..- Книга 2.- К.: ІПСМ, 2006.

Статті до наукових видань: ЕСУ, Шевченківської енциклопедії,  Зводу пам»яток історії та культури України. Київ. Енциклопедичне видання. - К., 2005.

Вступні статті до альбомів про творчість художників  З.Толкачова, О.Дубовика,  О.Бородая, О.Бабака, С.Якутовича, О.Тістола, Я.Левича,  Т.Сильваші, Х.Оленської-Петришин та ін.

Відзнаки на нагороди:  премія  НАНУ молодим вченим ( 1980), премія по критиці НСХУ (1989), премія  ІМФЕ (1990), перша премія журналу «Образотворче мистецтво» - « Мистецтвознавець-2008». Член НСХУ.

Позаінститутська діяльність: професор КДАКККіМ, старший науковий співробітник ІПСМ, художній критик, автор більше 300 статей в періодичних виданнях в Україні та закордоном.