imfe.jpg
  English
.
.
.

Кузик Валентина Володимирівна  музикознавець, культурно-громадський діяч, кандидат мистецтвознавства (1982, 2006 - диплом доктора філософії [мист-во]), старший науковий співробітник відділу музикознавства. 1962 закінчила Херсонське музичне училище, 1967 - Київську консерваторію (історико-теоретичний факультет, клас проф. Н. Горюхіної). Починаючи з 1959 (паралельно з навчанням) працювала як піаністка-концертмейстер та викладач теоретичних дисциплін у різних учбових закладах (Херсонське муз. училище 1959-1962, Київ. педагогічний інститут 1964-1967, учбова студія при Держ. Укр. нар. хорі ім. Г. Г. Верьовки 1967-1969). Від 1969 - зарахована за конкурсом молодшим науковим співробітником до ІМФЕ ім. М. Рильського НАНУ (1972-73 робота в ІМФЕ переривалась у зв'язку з виїздом на працю до Німеччини), від 1992 - старший наук. співробітник, (2000-2004 провідний). Лауреат премії ім. М. Лисенка (2002). Нагороджена орденом св. Великомучениці Варвари. Член НСКУ (від 1978, з 1991 - член правлінь Київ. організації та національної, 1995-1999 - заст. голови Київ. організації НСКУ).

В. Кузик автор понад 20 окремих книжок, присвячених розвитку української культури, зокрема, масових жанрів; опублікувала понад 100 ґрунтовних статей у книжках та наукових збірниках, більше 200 статей у журналах та газетах України й зарубіжжя. Автор статей до 5 томів колективної академічної праці „Історія української музики" (відповідальний редактор перевидання 2-го тому), до „Української музичної енциклопедії" (член редколегії). У центрі її уваги такі постаті укр. культури, як композитори М. Лисенко, М. Леонтович, П. Майборода, В. Польовий, фольклористи М. Закревський, К. Квітка, а творчість братів Ревуцьких - композитора Л. Ревуцького та вченого мистецтвознавця Д. Ревуцького - головна тема її роботи з 1990-х; ініціювала повернення у культурний обіг ім'я Д. Ревуцького й перевидання його праць. Її дослідження родоводу Ревуцьких стали початком історико-генеалогічних досліджень в українському музикознавстві (1995).

 

        

        

        

        

 

Від 1974 К. веде активну просвітницьку діяльність: 1990 започаткувала цикл „Музична просвіта" (9 концертів). Від 1991 ініціювала всеукраїнську програму „Музичний меморіал" і почала розробляти матеріали з архіву колишнього КДБ, розшукуючи дані про репресованих діячів укр. музики (виник цикл статей, радіопередач, концертних програм). Одна із засновниць та постійний член журі міжнародного конкурсу юних музикантів «Віват, музика!» (від 2001, м. Нова Каховка). Від 2005 веде щорічні різдвяні концерти «У промінні Віфлеємської зірки», а також інші концертні програми у Національній філармонії, великому залі НМАУ та ін. Окремою ділянкою є співпраця з Національним телебаченням і підготовка циклу симфонічної музики українських композиторів минулого (1992), створення освітньо-документальних фільмів „Ревуцькі" (2 ч.), „Симфонічна і камерна музика" (1998), «Микола Леонтович» (2008, 2010), що отримали високу громадську оцінку. Виступає по радіо та телебаченню.

 

Список основних праць В. Кузик

 

1. П. Майборода. Творчий портрет // К.: «Музична Україна». - 1978. - 52 с.

2. Українська лірична пісня // К.: «Наукова думка». - 1980. - 112 с.

3. П. Майборода. Творческий портрет // К.: «Музична Україна». - 1983. - 54 с. (на рос. мові).

4. На марші миру - пісня // К.: Вид-во «Знання» УРСР. - 1985. - 48 с.

Пісні Великої Вітчизняної війни // К.: «Музична Україна». - 1986. - Вип. 1. - 48 с.

5. П. Майборода. Творчий портрет // К.: «Музична Україна». - 1987. - 48 с.

6. П. Майборода. Слово про композитора / Збірка статей-спогадів // К.: «Музична Україна». - 1988. - 128 с. (упорядники В. Кузик і Т. Винниченко).

7. Л.Н.Ревуцкий. Статьи. Воспоминания // К.: «Музична Україна». - 1989. - 270 с. (на рос. мові; упорядкування, коментарі, вступна стаття).

8. Пісні Великої Вітчизняної війни // К.: «Музична Україна». - 1989. - Вип. 2. -54 с.

9. Н.А.Шипович. Собрание статей в 2-х томах:

Т. 1. Музыкальная жизнь Киева (1907-1937).

Т.2. Музыкальный театр (1906-1934) // К.: Вид-во Центрмузінформа СКУ. Коментарі, співупорядників В. Кузик та В. Кубишкіна; вступна стаття В. Кузик (на рос. мові). - 1990. - Кожен том - 330 с.

 

10. Товариству ім. М.Леонтовича 75 років // К.: Вид-во Центрмузінформа СКУ. - 1996. - 12 с.

11. Д. М. Ревуцький. Переднє слово. Доробок Д.М.Ревуцького /У перевиданні кн.: Д. Ревуцький. Українські думи та пісні історичні. 1919. - К. - видав. центр «Асоціація етнологів» при ІМФЕ ім. М. Рильського НАНУ. - 2001. - 369 с.

12. Дмитро Ревуцький. Микола Лисенко. Повернення першоджерел // Вступні статті, упорядкування матеріалу, коментарі та іменний покажчик В. Кузик. - К., «Музична Україна». - 2003. - 330 с.

13. Лебединий спів. Schwanengesang // Вступна стаття, упорядкування нотного матеріалу, примітки В. Кузик. - К., «Етнос». - 2004. - 168 с. Микола 16. Микола Леонтович. Хорові твори // Упорядкування, загальна редакція, вступна стаття та примітки В. Кузик. Пам'яті Я. Юрмаса та М. Гордійчука. - К., «Музична Україна». - 2005. - 376 с.

14. Платон Майборода. «Я прийду до тебе з піснею...». Вибрані вокальні твори // Упорядкування, загальна редакція, вступна стаття В. Кузик. - К., «Музична Україна». - 2008. - 320 с.

15. Історія української музики. ХІХ століття. Друге доповнене видання колективної праці / Відповідальний редактор. - К. - ІМФЕ ім. М. Рильського НАНУ. - 2009. - Т. 2. - 700 с.

16. Лев Миколайович Ревуцький. - К.-Ніжин. - 2009. - 80 С.

17. Музична україністика: сучасний вимір / Відповідальний редактор. - К. - Ніжин. - 2010. - 400 С.

 

Статті у книгах та збірках

 

1. Музыкальная жизнь Украины за 1970 г. // В кн.: Ежегодник БСЭ. - М.: БСЭ. - 1971.

2. Забутий фольклорист Микола Закревський // Український календар. 1973. - Варшава, Ukrainskie Towarzystwo Spoleczno-kulturalne. - 1972. - C. 298-301.

3. Пісні про Київ // Київ музичний. - К.: «Наукова думка». -1982. - C. 114-118.

4. Його пісні - з нами / Передмова до збірки пісень В. Івасюка // США, Нью-Йорк, «Ukraine Duma». - 1987.

5.  «Рідна мати моя» (про пісню П. Майбороди) // Незабутня пісня / Популярні пісні. - К.: «Муз. Україна». - 1988. - C. 44-48.

6. «Ми підем, де трави похилі» (про пісню П. Майбороди) // Там само. - C. 78-82.

7. Ліричні пісні // Історія української музики. - К.: «Наукова думка». - 1989. - Т. 1. - C. 70-81.

8. Климент Квітка. Коментарі до біографії // Українська музична спадщина. - К.: «Музична Україна». - 1989. - C. 127-133.

9. Обробки народних пісень для голосу з інструментальним супроводом // Історія української музики. - К.: «Наукова думка». - 1990. - Т. 3. - C. 36-53.

10. Масова пісня // Історія української музики. - К., «Наукова думка». - 1992. - Т. 4. - C. 155-175.

11. Ревуцькі -- державці с. Іржавець // Українська генеалогія. Теорія, методологія, історія та практика / Матеріали І генеалогічних читань пам'яті Вадима Модзалевського. - К. - 1996. - C. 108-112.

12. Комітет пам'яті М. Леонтовича як феномен доби Українського Відродження 20-х років ХХ століття // Музично-педагогічна діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури. -Кам'янець-Подільський. - 1997. - C. 4-9.

13. No comment! / За рядками архівних документів (про М. Д. Леонтовича) // Там само. - C. 10-18.

14. Дмитро Ревуцький - дослідник та перекладач австро-німецької пісні // Роберт Шуман и перекрестье путей музыки и литературы. - Харків. - 1997. - C. 212-217.

15. З історії утворення Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича // Український музичний архів. - К., Центрмузінформ. - 1999. - Вип. 2. - С. 4-39.

16. Документи по справі капітана Веделя // Науковий вісник. «Постать Артема Веделя в історико-культурному контексті». - К. - 2001. - Вип. 2. - С. 43-46.

17. Комітет пам'яті М. Леонтовича та Музичне товариство ім. М. Леонтовича як феномен культури українського відродження 20-30-х років ХХ століття // IV міжнародний конгрес україністів. Мистецтвознавство. - Одеса-Київ. - 2001. - Книга 2. - С. 342-350.

18. Від Хмельницьких до Ревуцьких // Український родовід. - Львів. - 2001. - С. 61-65.

19. Україна як феномен геогенетичний зон та геогенетичних вузлів // Там само. - С. 67-70.

20. Педагогічні засади Дмитра та Левка Ревуцьких у контексті формування музичної освіти України // Мистецтвознавчі записки. - К. - 2001. - Вип. І. - C. 172-182.

21. Доробок Д. М. Ревуцького та його роль в українських культурологічних процесах 1-ї половини ХХ ст. // Матеріали до українського мистецтвознавства. - К. - 2002. - Вип. 1. - C. 54-58.

22. Дмитро Ревуцький: 1881-1941 (Біографічно-культурологічний нарис) // Вісник Львівського університету. Серія "Мистецтвознавство". - Львівський національний університет ім. І. Франка. - Л. - 2002. - Вип. 2. - С. 212-235.

23. Ревуцькі - Хмельницькі - Ржевуські // Український музичний архів. -К., Центрмузінформ. - 2003. - Вип. 3. - С. 63-80.

24. Листи Д. В. Ахшарумова до Д. М. Ревуцького // Там само - С. 137-143.

25. Ревуцькі - нащадки козака Ревухи // Український родовід. - Л. - 2003. - Вип. 2. - С. 33-37.

26. Микола Леонтович - будівничий музичної культури ХХ ст. // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура. - Кам'янець-Подільський - 2003. - Вип. 4/ - С. 54-55.

27. Музичний календар України // Матвієнко Н. Ой виорю нивку широкую. - Розшифровка народнопісенних зразків, укладання музично-фольклорного матеріалу В. Кузик (2-а ч. книги). - К. - 2003. - С. 320-593.

28. Павкович В. Страницы прошлого (из дневника) / Слово про авторів - Павкович В. // Науковий вісник НМАУ. Вип. 30. Зі спадщини майстрів. К. - 2003. - Кн. 1. - С. 186-196, 279.

29. Пісенна творчість // Історія української музики. - К. - ІМФЕ ім. М. Рильського. - 2004. - Т. 5. - С. 69-89.

30. До питання першовидання Повного зібрання творів М. В. Лисенка // Микола Лисенко та українська композиторська школа. Збірник наукових праць. - К. - 2004. - С. 57-64.

31. Забуті імена. Родина Шиповичів // Науковий вісник НМАУ. Маловідомі та забуті сторінки музичної історії України. - К. - 2006. - Вип. 55. - С. 75-80.

32. Шлях до Пророка довжиною у 20 років // Левко Колодуб: Сторінки творчості. Науковий вісник НМАУ. - К. - 2006. - Вип. 50. - С. 96-100.

33. Симфонія митця, який пережив жахіття 33-го // Там само. - С. 188-189.

34. Момент істини... Розкриття історичної правди в науковому доробку українських музикознавців // Кам'янець-Подільський державний університет. Збірник наукових праць. Серія педагогічна. - Кам'янець-Подільський. -2007. - Вип. 14. -С. 10-13.

35. Митець і система. До 80-річного ювілею В. П. Польового // Музика в просторі сучасності : друга половина ХХ- початок ХХІ ст. Науковий вісник НМАУ.- К. - 2007. - Вип. 68. - С. 137-141.

         36. Ревуцькі - Ржевуські: біографічні паралелі та трансформації // Українсько-польські культурні взаємини. - К. - 2008. - Вип. 2. - С. 112-120.

         37. «Заплакала Матір Божа сльозами святими...» // Музична україністика: сучасний вимір. - 2009. - Вип. 4. - С. 170-189.

         38. Vokalmusik und Liedschaffen (Analyse des Liedes «Mein Kiew») // Der Komponist - Igor Shamo. - Fulda. - 2010. - S. 17-20.

         39. Мудрі уроки доброзвичності [про Є. Л. Ревуцького] // Музична україністика: сучасний вимір. - К. - Ніжин. - 2010. - С. 266-277.

 

Статті у журналах

 

1. Збірка хорових обробок (М.Леонтовича) // Народна творчість та етнографія. - 1971. - № 4. - C.103-104.

2. Пісні з Полісся і Карпат // Народна творчість та етнографія. - 1971. - № 6. - C.83-90.

3. У пісенному жанрі (до 30-річчя Перемоги) // Музика. - 1975. - № 2. - C. 9.

4. Прем'єри (симф. концерт пленуму) // Музика. - 1976. - № 3. - C. 6.

5. У пісні свої проблеми // Музика. - 1976. - № 4. - C. 7-8.

6. Пісенна творчість // Музика. - 1977. - № 2. - C. 6-7.

7. Оспівана праця (про вокальні цикли Я. Цегляра) // Музика. - 1979. - № 2. - C. 7.

8. Пісенна естафета молодих // Музика. - 1978. - № 3. - C. 1-2.

9. Пісенна панорама // Музика. - 1979. - № 6. - C. 30.

10. Пісня і час / Розмова з О. Білашем // Музика. - 1980. - № 3. - C. 3.

11. «Слухаємо та малюємо казочку» (про платівку М. Чембержі) // Початкова школа. - 1980. - № 12.

12. ...А. И. Билаш / На юбилейных вечерах // Советская музыка. - 1981. - № 8.

13. «Джаз-86» // Музика. -1986. - № 2. - C. 19.

14. Цих днів не змовкне слава // Музика. - 1988. - № 5. - C. 1. (у співавторстві з Г. Степанченко).

15. Несподівана знахідка (про ташкентський період життя Л. М. Ревуцького) // Музика. - 1989. - № 1. - C. 7-8.

16. На запрошення друзів (про поїздку К. Мяскова до Болгарії) // Музика. - 1989. - № 6. - C. 29.

17. Знімаємо тавро мовчання (до 110-роковин Д. М. Ревуцького) // Музика. - 1991. - № 2. - C. 19-21.

18. Сторінки з архіву (до 150-річчя М. В. Лисенка) // Музика. - 1991. - № 3. - C. 22-23 (під псевд. В. Гетьман).

19. Виступ Д. Ревуцького на республіканській нараді кобзарів (1939 р.) // Народна творчість та етнографія. - 1991. - № 5. - C. 37-43.

20. Фестиваль «П'ять столиць» // Музика. - 1993. - №4. - C. 2-5.

21. Автобіографія Н. Городовенка (з архіву ІМФЕ) // Музика. - 1993. - № 5. - C. 24 (під псевд. В. Гетьман).

22. Архівна знахідка (листи Д. Ахшарумова) // Музика. - 1994. - № 2. - C. 25-27 (під псевд. В. Гетьман).

23. Справа Радіокомітету. Рік - 1937 // Музика. - 1994. - № 3. - C. 22-24.

24. Юнацькі твори Л. Ревуцького (повідомлення про знахідку та друк «Вальсу») // Музика. - 1994. - № 4. - C. 17.

25. Перекази про Іржавецьку чудотворну ікону Богоматері в поезії Т. Г. Шевченка // Народна творчість та етнографія. - 1994. - № 2-3. - C. 28-30.

26. Пам'яті Майстра (до 100-річчя Б. М. Лятошинського) // Українська культура. - 1995. - № 4. - C. 8-9.

27. З любов'ю до народних джерел (про К. Мяскова) // Музика. - 1995. - № 5. - C. 4.

28. Фольклористична і педагогічна діяльність Д. Ревуцького // Народна творчість та етнографія. -1995. - № 4-6. - C. 19-25.

29. Ставимо крапку над «і» (про загибель М. Леонтовича) // Музика. - 1996. - № 3. - C. 21-23.

30. Україна як феномен геогенетичних зон та геогенетичних вузлів // Посвіт. - 1996. - № 2. - C. 29-30.

31. Архіви розповідають: До 75-річчя Товариства ім. М. Д. Леонтовича // Українська культура. - 1996. - № 6.- C. 31-32.

32. Ювілей Всеукраїнського товариства Миколи Леонтовича // Народна творчість та етнографія. - 1996. - № 4. - С. 20-26.

33. У Спілці композиторів України... (прийом нових членів СКУ в 1996 р.) // Музика. - 1997. - № 2. - C. 11.

34. Романтична подорож / Пам'яті Л. М. Ревуцького (до Фінляндії) // Art Line. - 1997. - № 5-6. - C. 30-31.

35. Rewucki - Rzewuski / W poszukiwaniu zwiazkow genealogicnych // Krynica. Kwartalnik Polski. - 1998. - № 17. - C. 32-33.

36. Що чекає український фоноархів на фірмі «Мелодія» // Art Line. - 1998. - № 7-8. - С. 44-45.

37. «Заплакала Матір Божа сльозами святими...» (про Іржавську чудотворну ікону) // Українська культура. - 1998. - № 8. - С. 33-35.

38. Вона знає «Гру в бісер» (до 80-річчя проф. Н. О. Горюхіної) // Art Line. - 1998. - № 9. - С. 34-35.

39. Про неї писав великий Кобзар (про ікону Іржавської Богоматері) // Вітчизна. - 1999. - № 1-2. - С. 146-149.

40. Ювілей на "біс". Духовому оркестру України - 20 років // Українська культура. - 1999. - № 11-12. - С. 24.

41. Подвійна зірка (про скрипково-клавірний дует Г. Сафонова та О. Строган) // Українська культура. - 2000. - №3. - С. 13.

42. Свято мистецтв у Каневі (третій фестиваль «Фарботони») // Музика. - 2000. - № 4-5. - С. 6-7.

43. Творець звукової палітри. До 100-річчя від дня народження М. Канерштейна // Музика. - 2002. - № 3. - С. 25-26.

44. Українська скрипково-клавірна музика. Програмка концерту // К., Нац. філармонія. - 2002. - 1 груд.

45. Відлуння Крутів (за сторінками спогадів К. Паустовського) // Народна творчість та етнографія. - 2005. - № 1. - С. 99-100 (разом з М. Кузиком).

46. Київська міська організація Національної спілки композиторів України (до 30-річчя організації). - Студії мистецтвознавчі. - 2005. - № 2. -С. 69-78.

47. Дмитро Ревуцький. Коментарі до біографії // Народна творчість та етнографія. - 2006. - № 3. - С. 74-78.

48. Митець і система. До 80-річного ювілею В. П. Польового // Музика. - 2007. - № 5. - С.  24-26.

49. Z rody Kościuszków : Z okazji 160. rocznicy urodzin i 100. rocznicy smierci Karola Mikołaja Kościuszki-Waliuźynycza // Krynica. Kwartalnik Polski. - 2007. - № 56. - S. 18-20.

50. Nieśmiertelne ofіary stalinowkich represji 1937 roku // Krynica. Kwartalnik Polski. - 2007. - № 58. - S. 24-25.

51. Щедрий жовтневий ужинок (про ювілей Б. Фільц) // Студії мистецтвознавчі. - 2007. - С. 105-106.

52. Ювілей композиторки Богдани Фільц // Наше життя / Our life. - Нью-Йорк. - 2008. - № 4. - С. 9-10, 27.

53. Невідоме про митця [до 90-річчя П. Майбороди] // Музика. - 2008. - № 6. - С. 23-24.

54. Вивчаючи автографи [до 120-річчя Л. Ревуцького] // Музика. - 2009. - № 1. - С. 24-25.

55. Повернення через роки [рукопису Другого концерту для фортепіано з оркестром Л. Ревуцького] // Музика. - 2010. - № 1. - С. 14-17.

Статті у газетах, публікація матеріалів про митців на сайзі НСКУ.