imfe.jpg
  English
.
.
.

 Немкович Олена Миколаївна  провідний науковий співробітник, доктор мистецтвознавства. 1983 року закінчила історико-теоретичний факультет Київської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського. 1983­85 - редакторка видавництва "Музична Україна". Від 1985 працює в ІМФЕ: старший лаборант (1985-1990), молодший науковий співробітник (1990-1993), науковий співробітник (1993-1996), старший науковий співробітник (1996-2009), провідний науковий співробітник (з 2009). Авторка монографії, 2-х брошур, низки розділів у фундаментальних академічних колективних монографіях, кількох десятків публікацій у збірниках наукових праць, фаховій періодиці, бл. 150 статей в енциклопедичних виданнях. Наукові праці пов'язані переважно з проблемами історії українського музикознавства, окремі публікації присвячено питанням академічного вокального виконавства, інструментального концерту.

Поміж наукових праць: Українське музикознавство ХХ століття : основні тенденції розвитку : брошура. - К. : Варта, 1997. - 73 с.; Українське музикознавство ХХ століття як система наукових дисциплін : монографія. - К. : ТОВ "Видавництво "Сталь", 2006. - 534 с.; Про предмет українського музикознавства ХХ століття (інваріантні аспекти) // Теоретичні та практичні питання культурології : зб. наук. статей. - Запоріжжя : ЗДУ, 2000. - Вип. 3. - С. 6-17; Предмет українського історичного музикознавства кінця ХIХ - 20-х рр. ХХ ст. // Українське музикознавство. - К., 2001. - Вип. 30. - С. 15-34; Українська музична естетика першої третини ХХ століття // Науковий вісник НМАУ. - К., 2002. - Вип. 16 : Культурологічні проблеми української музики (Наукові дискурси пам'яті академіка І. Ф. Ляшенка). - С. 131-148; Найбільш загальні тенденції розвитку української музикознавчої науки у 30-50-ті рр.: співвідношення каузального і іманентного аспектів // Теоретичні та практичні питання культурології. - Мелітополь, 2002. - Вип. 6. - С. 4-28; Українське музикознавство: Спроба цілісного охоплення // Там само. - Вип. 10. - 4-36; Роль міжнародних зв'язків у розвитку українського музикознавства другої половини ХIХ - 1910-х рр. // Матеріали до українського мистецтвознавства. - К., 2003. - Вип. 2 : (Пам'яті академіка О. Г. Костюка). - С. 158-165; Міжнародні зв'язки українського музикознавства: сучасність і історія // Там само. - Вип. 3 : (На пошану А. І. Мухи). - С. 76-84; Передумови формування науково-дослідної галузі українського музикознавства у другій половині ХIХ - на початку ХХ ст. // Українське музикознавство. - К., 2003. - Вип. 31. - С. 67-81; Явище "українська музична періодика" та його формування в ХIХ ст. // Студії мистецтвознавчі. - 2003. - Чис. 4. - С. 22-31; Пам'яті Миколи Гордійчука // Там само. - 2004. - № 2. - С. 94-98; Основні тенденції розвитку української музикознавчої науки в 60-80-ті рр. // Теоретичні та практичні питання культурології. - Мелітополь, 2004. - Вип. 15. - С. 3-16; Інструментальний концерт // Історія української музики. - К., 2004. - Т. 5. - С. 279-294; Музикознавча спадщина української діаспори 30-50-х рр. ХХ ст. (до проблеми єдності української музикознавчої науки) // Науковий вісник НМАУ. - К., 2005. - Вип. 43, кн. 2 : Українська та світова музична культура: сучасний погляд. - С. 65-80; Історія і проблеми українського мистецтвознавства // Наука та наукознавство. - 2006. - № 4 (54) (у співавт. з І. Безгіним, О. Мусієнко). - С. 74-86; Видатний український історик-музикознавець: (М. О. Грінченко) // Музична україністика : сучасний вимір : зб. наук. статей пам'яті композитора й музикознавця, доктора мистецтвознавства, професора Антона Мухи. - К., 2009. - Вип. 3. - С. 141-155; Музикознавство // Історія української музики. - К., 2009. - Т. 2 (у співавт. з М. Загайкевич). - С. 731-762; Стан і проблеми української музикознавчої науки на межі ХХ-ХХI ст. // Музична україністика : сучасний вимір : зб. наук. статей на пошану доктора мистецтвознавства, професора Марії Загайкевич. - К., 2009. - Вип. 4. - С. 132-138; Микола Гордійчук і сучасне українське історичне музикознавство // Студії мистецтвознавчі. - 2010. - Чис. 1. - С. 94-99; Музикознавство // Українська музична енциклопедія. ­ К., 2010 тощо.  

Член спеціалізованої вченої ради при ІМФЕ, експертної ради ВАК України з культурології та мистецтвознавства (з 2009). Член Національної спілки композиторів України (з 2006).