imfe.jpg
  English
.
.
.

Прилепа Олеся Петрівна

мистецтвознавець відділу музикознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського

Освіта вища.

Професійна діяльність. Від 07. 2008 р. мистецтвознавець відділу музикознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського (За період 07. 2008 - 12. 2008 працювала за сумісництвом; від 02. 2009 - на основній посаді).

Сфера наукових зацікавлень: українсько-білоруська монодія кін. XVI - першої пол. XIX ст. (за рукописними нотолінійними Ірмологіонами та стародруками). Увагу сконцентровано на богослужбовій співочій традиції Києво-Печерської лаври. Предметом дослідження є поспівки Богородичних піснеспівів Октоїха (їх атрибуція, укладання в музичноінтонаційний словник, способи функціонування, роль у втіленні канонічного змісту піснеспіву).

Наукові праці:

Прилепа О. Лейтмотивна функція поспівки й фіти в богородичних піснеспівах знаменного розспіву /О. Прилепа // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. - К., 2003. - Вип. 24. - С. 27-41. - (Серія «Старовинна музика: сучасний погляд»: кн. 1).

Прилепа О. Символіка фітних циклів в знаменних богородичних піснеспівах Октоїха /О. Прилепа // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. - К., 2006. - Вип.41. - С. 128-136. - (Серія «Старовинна музика: сучасний погляд»: кн. 2).

Прилепа О. Семантичне поле «поспівкового словника» Києво-Печерського Ірмологіону /О. Прилепа // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. - К., 2006. - Вип. 60. - С. 175-179. - (Теоретичні та практичні аспекти музичного смислоутворення).

Прилепа О. Поспівка як чинник самобутності вітчизняних гласових молитвоспівів /О. Прилепа // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. - К., 2007. - Вип. 61. - С. 50-57. - (Серія «Старовинна музика: сучасний погляд»: кн. 3).

Прилепа О. Втілення положень християнської догматики в богородичних піснеспівах / О. Прилепа // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. - К., 2008. - Вип. 73. - С. 113-122. - (Музична творчість та наука в історичному просторі).

Прилепа О. Історично усталені форми поспівок у Києво-Печерській традиції / О. Прилепа // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. - К., 2008. - Вип. 78. - С. 161-171. - (Мистецтвознавчі пошуки: Збірник наук. статей та есе, присвяч. ювілею Н. О. Герасимової-Персидської).

Прилепа О. Богородичні в теорії богослужбових жанрів / О. Прилепа // Студії мистецтвознавчі. - К.: Видавництво ІМФЕ, 2010. - Число 1 (29). - С. 48-56.

Позаінститутська діяльність: участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях з проблематики богослужбового співу.