imfe.jpg
  English
.
.
.

    Сікорська Ірина Михайлівна (15.01.1959, м. Кіровоград)  музикознавець, кандидат мистецтвознавства (1994), старший науковий співробітник (2009). Член НСКУ (з 1995).

        Закінчила теор. відділ Кіровоградського муз. училища (1978), вок.-хор. і теор. ф-т Одес. конс. ім. А.В. Нежданової (кл. історії музики проф. Р.М. Розенберг 1983) та аспірантуру при ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАНУ (1993, наук. кер. - проф. М.М. Гордійчук). 1994  захистила канд. дисертацію "Українська комічна опера: генезис, тенденції розвитку".

         1983-86 - викладач муз.-теоретичних дисциплін Кам'янець-Подільського культ-освіт. училища, 1986-90 - Кіровоградського пед. університету ім. В.Винниченка. З 1993 - наук. співробітник, з 2005 - старший наук. співробітник відділу музикознавства ІМФЕ. Відповідальний секретар; заст. гол. редактора, наук. редактор, відповідальний секретар 1-го тому, гол. редактор, наук. редактор 2-го тому «Української музичної енциклопедії». Від 2005 - вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту канд. і докт. дисертацій при ІМФЕ.

         Коло наук. інтересів - проблеми історії укр. музики, опера, оперета, мюзикл, музичне життя, композиторська творчість тощо. Активно працює також як муз. критик і журналіст.

         Авторка великої кількості (понад 500) журнальних і газетних статей з питань укр. муз.-театрального, муз.-концертного життя України 1990-х - початку 2000-х та присвячених творчості укр. композиторів М. Березовського, Д. Бортнянського, М. Вериківського, М. Леонтовича, М. Лисенка, І. Стравинського, А. Штогаренка; В. Балея, А. Гаврилець, Л. Дичко, В. Зубицького, О. Канерштейна, І. Карабиця, О. Козаренка, Ж. і Л. Колодубів, І. Тараненка, Г. Ляшенка, А. Нікодемовича, В. Птушкіна, М. Скорика, Є. Станковича, В. Філіпенка, Б. Фільц, Я. Цегляра, М. Чембержі, І. Щербакова та ін. Працювала у складі прес-груп фестивалів "Київ Музик Фест", "Музичні прем'єри сезону", "Міжнародний форум музики молодих" та ін. Керівник прес-груп фестивалів: "Київ Музик Фест" (2001-06), "Музичні прем'єри сезону" (2001, 2005-2007), «Фарботони» (2007, 2008). 2000-2010 - координатор музикознавчої комісії КО НСКУ. З 2010 - член Правління КО НСКУ, голова музикознавчої комісії.

Музикознавчі праці: Дві музи - два крила. - К.: Музична Україна, 2001; Українська комічна опера: ґенезис, тенденції розвитку / Автореф. дисс. канд.мист-ва. - К.,1993; Оперета //Iсторія укр. музики.-Т.4. -К., 1993; Т.5.-К., 2004; статті в зб.: Комічний театр М.В.Лисенка //Укр. муз-во, Вип. 27, К., 1992; І.Стравинський та українська комічна опера // Стравинський та Україна / Матер. І Міжнар. конф.- К.,1996; "Вій" М.Вериківського: примхи долі //Михайло Іванович Вериківський (до сторічного ювілею). - К.,1997; Мирослав Скорик і оперета // Мирослав Скорик / Наук. вісник НМАУ. - Вип.10. - 2000; Міжнародні музичні фестивалі в Україні як віддзеркалення сучасного культурного процесу // IV Міжнародний конгрес МАУ. - К., 2001; Українська музика 1990-х років у далекому зарубіжжі (репрезентативний аспект) // Українська тема у світовій культурі / Наук. вісник НМАУ. - Вип.17. - 2001; Українська музична критика у 90-х рр. ХХ ст.: публіцистичний ухил // Матеріали до укр. мист-ва. Вип.2. - К., 2003; Здобутки і проблеми музичного життя України 90-х рр. // Матеріали до укр. мист-ва. - Вип.3. - К., 2003; Вселенська постать // Українське кіно: ідентифікація у часі. - К., 2003; Іван Карабиць і "Київ Музик Фест" // "Vivere memento" / Наук. вісник НМАУ. - Вип.31. - К., 2003; Микола Лисенко у західних джерелах // М.В.Лисенко і українська композиторська школа. - К., 2004; Юлій Мейтус і Єлисаветград // Ю.С.Мейтус. Сторінки життя і творчості. Наук. вісник НМАУ. - К., 2006. - Вип.34; Музично-театральна творчість Левка Колодуба //Левко Колодуб: Сторінки творчості: Наук. вісник НМАУ. - К., 2006. - Вип. 50; Акварельний звукопис Богдани Фільц  [вст. ст.] // Фільц Б. Золоте весельце. - Тернопіль, 2007; Тарас Шевченко на музичних фестивалях Києва 1990-х - початку 2000-х років // Музика в просторі сучасності: друга половина ХХ - початок ХХІ ст. /Наук вісник НМАУ. - Вип. 68; Українська опера 1989 - 2005 рр.: феномен чи фантом? // Музична україністка: Сучасний вимір. - 2008. - Вип. 2; Захоплення, що переросло в професію [вст. ст.] // Золотаренко Ю. Романси та хори. - К., 2008;  Наслідуючи Майстра (до питання українсько-швейцарських музичних зв'язків) // Музична україністка: Сучасний вимір. - 2009. - Вип. 3; Хобі в контексті народної свідомості // Музична україністка: Сучасний вимір. - 2009. - Вип. 4; Фестиваль «Музичні прем'єри сезону»: шляхи національної самоідентифікації // Наук. вісник НМАУ.- 2009. - Вип. 75: Композитор і сучасне соціокультурне середовище;Раїса Кириченко: Чураївна ХХ століття // Українки в історії. - К. 2010; статті до «Енциклопедії сучасної України», «Шевченківської енциклопедії», «Української музичної енциклопедії»; понад 50 журнальних, понад 450 газетних статей; наук. редагування: «Українська музична енциклопедія» Т.1 - заст. гол. ред., Т.2 - гол. ред.; літ.-наук. ред.: Ревуцький Д. Микола Лисенко. Повернення першоджерел / ред.-упоряд. В. Кузик. - К., 2003; Лисенко М.В. Листи /авт.. упоряд. Р.Скорульська. - К., 2004; Кива О. Камерні твори / ред.-упоряд. А. Луніна. - К., 2007; Станкович Є. Камерні твори / ред.-упоряд. А. Луніна. - К., 2008; Майборода П. Вибрані вокальні твори ред.-упоряд. В. Кузик. - К., 2008; Пархоменко Л. Кирило Стеценко. - К., 2009; Калашник М. Музичний тезаурус композитора. - Х., 2010; редактор-упорядник буклетів до щорічного фестивалю «Травневі музичні зустрічі» (2001-2010). - Кіровоград, 2001, 2010

Літ.: Міжнародний музичний фестиваль "Київ Музик Фест" (1990-1999). - К., 1999; Сумарокова В. Коли не тільки музи не мовчать // Українська музична газета. - 2000. - №1 (січень-березень); Зінченко Н. Лисенкіана // Хрещатик. - 2004. - 20 січня; Кавунник О. На пошану Марії Загайкевич // УМГ. - 2010. - №2.