imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

24 травня 2013 р. в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (далі - ІМФЕ) в рамках проведення Міжнародної наукової конференції «Народні засади та образно-стильові системи спадщини Тараса Шевченка в контексті сучасних національно-культурних пріоритетів» відбулося засідання круглого столу «Народознавча спадщина О. Зілинського в контексті сучасної української гуманітаристики», модератором якого виступив іноземний член НАН України професор зі Словаччини Микола Мушинка.

Спеціально до 90-річчя з дня народження видатного україніста, славіста, фольклориста та літературознавця з Чехії, професора Карлового університету в Празі, доктора Ореста Зілинського Інститутом при підтримці Міжнародної асоціації україністів, кафедри слов'янської філології Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Українського комітету Міжнародної асоціації вивчення слов'янських культур було видано двотомник «Зілинський О. Вибрані праці з фольклористики», до якого увійшли фундаментальні праці вченого з історії фольклористики, дослідження обрядовості, епічної творчості, зокрема, походження дум та народних балад. Сьогодні і на далі актуальною залишається методика історико-порівняльного підходу вченого до різних гілок слов'янського фольклору. Цінними для сучасної української фольклористики є його праці, присвячені закарпатському фольклору. Ініціатором створення двотомника та упорядником матеріалів О. Зілинського є М. Мушинка, автором Передмови - Г. Скрипник.

Серед учасників Круглого столу були представники різних інституцій України, Словаччини. Окрім М. Мушинки з доповідями виступили Ю. Бача (професор, мовознавець, історик (Пряшів), О. Паламарчук (професор, етнолог, зав. кафедри слов'янської етнології КНУ ім. Т. Г. Шевченка (Київ), С. Грица (професор, етномузиколог (ІМФЕ, Київ), Л. Вахніна (філолог, зав. відділу народної творчості та мистецтва зарубіжних країн (ІМФЕ, Київ), Л. Мушкетик (філолог (ІМФЕ, Київ), М. Гуць (професор Міжнародного європейського університету (Київ), М. Хай (етномузиколог, зав. відділу етномузикології (ІМФЕ, Київ), О. Шевчук (музикознавець, заступник директора (ІМФЕ, Київ).

Усі доповіді об'єднала спільна теза про те, що Орест Зілинський -видатна постать в українській та слов'янській гуманістаристиці повоєнної доби. Це був зразок вченого високої європейської проби, який за відпущений долею, надто короткий вік, залишив багату наукову спадщину в українському та слов'янському літературознавстві, мовознавстві й фольклористиці, що повинна стати надбанням широкого кола шанувальників народної творчості.