imfe.jpg
  English
.
.
.

Істоміна Галина Валентинівна  науковий співробітник відділу декоративного мистецтва

кандидат мистецтвознавства

 

У 2002 р. закінчила Рівненський гуманітарний університет за спеціальністю «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» та отримала кваліфікацію художник декоративно-прикладного мистецтва, викладач фахових дисциплін. З цього ж року викладала історію українського мистецтва та фахові дисципліни з напрямку «кераміка» на кафедрі українознавства Інституту мистецтв РДГУ. В 2004 р. вступила до аспірантури Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. З 2007 р. працювала на посаді молодшого наукового співробітника ІМФЕ.

Дисертація «Мистецтво народної кераміки Волині другої половини XIX - XX століть (типологія, стилістика, художні особливості)» за спеціальністю 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво була захищена 31 січня 2008 року у спеціалізованій вченій раді Д 35.103.01 Львівської національної академії мистецтв.

У 2009 р. видана монографія «Мистецтво народної кераміки Волині другої половини XIX - XX ст.» (232 с.).

Планова тема «Гончарство західноукраїнських земель ХІХ ст.» включена до розділу ІІІ тому «Історія декоративного мистецтва України».

З 2009 р. - науковий співробітник ІМФЕ.

Публікації за останні роки:

1. Народне мистецтво кераміки південних районів Волині на зламі ХІХ - ХХ століть (за рукописами фондів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України та музейними фондами Рівненського краєзнавчого музею)// Минуле і сучасне Волині й Полісся: народне мистецтво і духовність. Зб. наук. праць. Випуск 15. - Луцьк, 2005. - С. 60-61.

2. Колекція гончарних виробів Волині у фондах Волинського краєзнавчого музею (1920-1931 рр.) // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. До 150-річчя від дня народження Д.І.Яворницького. Випуск 3. - Рівне, 2005. - С. 91-93.

3. Традиційна гончарна орнаментика кераміки Волині (семантика, колористичні особливості) // Матеріали міжнародної наукової конференції "Традиція і культура". - Київ, 2005. - С. 22-23.

4. Традиційна кераміка західного Українського Полісся кінця ХІХ - початку ХХ ст.// Поліссєзнавство: наукові фольклорно-етнологічні та мистецтвознавчі студії. - Рівне, 2006. - С. 147-155.

5. Мистецтво народної кераміки Волині другої половини ХІХ ─ ХХ ст.: технологія та особливості декорування // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал. - №1. - Київ, 2006. - С. 70-74.

6. Народна кераміка Волині другої половини ХІХ - ХХ ст.: художні особливості закритих форм гончарних виробів // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал. - №3. - Київ, 2006. - С. 67-72.

7. Слідами гончарної слави (за польовими матеріалами села Велика Клецька Корецького району Рівненської області) // Поліссєзнавство: наукові фольклорно-етнологічні та мистецтвознавчі студії. - Рівне, 2006. - С. 193-199.

8. Народна кераміка Волині другої половини ХІХ - ХХ ст.: художні особливості миски, макітри, горщика // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць.  - Вип. 9. Київ,  2006. - С. 128-134.

9. Історичний огляд розвитку гончарства Волині другої половини ХІХ - ХХ ст.// Культура і сучасність: Альманах. № 2. - Київ, 2006. - С. 132-138.

10. Особливості технології виготовлення народної кераміки Волині другої половини ХІХ - ХХ ст.// Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. - Вип. 10. - Київ, 2006. - С. 122-130.

11. Художні особливості волинської керамічної іграшки другої половини ХІХ - ХХ ст. Мистецтвознавчі записки. Зб. наук. праць. - Вип. 11. - Київ, 2007. - С. 104-109.

12. Народна кераміка Волині другої половини ХІХ - ХХ ст. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Зб. наук. праць. - Вип. ХІХ. - Київ, 2007. - С. 85-92.

13. Поліссєзнавство: наукові фольклорно-етнологічні та мистецтвознавчі студії. Ант. Вісник археології, мистецтва, культурної анторпології. - Вип. 19 - 21. - Київ, 2007-2008. - С. 147.

14. Мотиви декору народної кераміки Волині другої половини ХІХ- ХХ ст. Мистецтвознавчі записки. Зб. наук. праць. - Вип. 12. - Київ, 2007. - С. 124-133.

 

                                                                                                                                                                    Г.В. Істоміна