imfe.jpg
  English
.
.
.

Студенець Наталя Василівна  старший науковий співробітник відділу декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.     М. Т. Рильського НАН України, кандидат мистецтвознавства.

Закінчила Республіканську художню середню школу імені Тараса Шевченка (1987), Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва (нині - Львівська національна академія мистецтв) (1993), аспірантуру цього закладу (1997). Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 17.00.06 - «декоративне і прикладне мистецтво» - під керівництвом доктора мистецтвознавства, академіка Академії наук вищої школи України Запаска Якима Прохоровича.

Наукова діяльність. Починаючи з 2004 року працює в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України на посадах молодшого (2004-2006), наукового (2006-2012) та старшого наукового співробітника (з 2012).

Сфера наукових досліджень : теорія та історія декоративно-прикладного мистецтва, історія українського мистецтвознавства.

Член редакційної колегії колективного п'ятитомного видання «Історія декоративного мистецтва України» (К., 2009-2011), автор низки розділів до цього видання, а також монографії «Традиційний стінопис Поділля кінця ХІХ - першої половини ХХ століття» (К., 2010), публікацій (статей, рецензій, коментарів, тез) у спеціалізованих журналах і збірниках, зокрема таких, як «Студії мистецтвознавчі», «Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії», «Народна творчість та етнологія», учасник міжнародних конференцій Інституту (2004-2012).

Науково-організаційна діяльність. У 2010-2012 роках виконувала обов'язки вченого секретаря ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, секретаря вченої та бібліотечної рад Інституту, входила до оргкомітету міжнародних конференцій Інституту 2011-2012 років.

Викладацька діяльність. Упродовж десяти років працювала в мистецьких закладах Києва, зокрема в Київському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Київському національному університеті культури і мистецтв, Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв та ін. Викладала  дисципліни з теорії, історії, практики декоративно-прикладного мистецтва та дизайну: «Основи мистецтвознавства», «Історія декоративно-прикладного мистецтва», «Історія та теорія дизайну», «Історія мистецтва країн Сходу», «Історія тканини», «Історія костюма», «Народний костюм», а також «Кольорознавство», «Проектна графіка», «Живопис». Автор низки програм та методичних розробок з дисциплін «Історія та теорія дизайну», «Історія тканини», «Історія костюма» тощо. Здійснювала керівництво дипломними роботами і кандидатськими дисертаціями.