imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |
Шановні колеги!

 

     Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науковій конференції «Народні засади та образно-стильові системи спадщини Тараса Шевченка в контексті сучасних національно-культурних пріоритетів», що відбудеться в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 24 травня 2013 р.

Тематикою секційних засідань конференції передбачено розгляд широкого спектру проблем народознавчого, мистецтвознавчого та культурологічного спрямування, зокрема:

 

 • - Фольклор. Міф. Література: народоцентрична концепція художнього генія Тараса Шевченка;
 • - Історіософські концепції творчості Т. Шевченка;
 • - Т. Шевченко і християнство;
 • - Етнографія в творчості Т. Шевченка;
 • - Т. Шевченко і народна музика;
 • - Т. Шевченко і Галичина;
 • - Проблеми інтерпретації текстів Т. Шевченка;
 • - Т. Шевченко як художник;
 • - Мистецька шевченкіана;
 • - Музична шевченкіана;
 • - Життя і творчість Т. Шевченка в екранних мистецтвах;
 • - Т. Шевченко і Слов'янський світ;
 • - Шевченкознавство у слов'янських країнах;
 • - Шевченкіана в мистецтві української діаспори;
 • - Т. Шевченко в сучасних Інтернет-ресурсах;
 • - Т. Шевченко в довідково-енциклопедичній літературі світу.

 

Заявку на участь у роботі конференції (назва теми, резюме, ключові слова (укр., англ., рос. мовами); прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел., e-mail) просимо надсилати до 1 травня 2013 р., текст статті до 1 липня 2013 р. за адресою: 

01001, м. Kиїв, вул. Грушевського, 4, ІМФЕ, Оргкомітету Міжнародної наукової конференції, тел. 278-12-90 або електронною поштою: Ця адреса ел. пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Яваскрипт.   

 Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць.

Вимоги до оформлення статті:

Обсяг тексту - до 20000 знаків.

Вгорі справа: прізвище, ім'я автора, нижче - назва міста. Назва статті - посередині великими літерами.

Текст - Microsoft Word; шрифт - Times New Roman, кегль - 14; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги - 20 мм, лівий - 30 мм, правий - 15 мм; інтервал між рядками - 1,5. У кінці статті - пронумерований список літератури, покликання в тексті - у квадратних дужках (напр. [1, с. 20]). Можливі посторінкові примітки. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції.

 

Програма конференції

    

Оргкомітет конференції