imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

 

Шановні колеги!

 

      Запрошуємо Вас до участі у ювілейних заходах з нагоди 90-річчя заснування Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

            У рамках святкування 8-9 грудня 2011 р. відбудеться Міжнародна науково-практична конференція на тему «Сучасні художньо-мистецькі та етнокультурні процеси поліетнічного середовища України».

            Тематикою секційних засідань конференції передбачено розгляд широкого спектру проблем народознавчого, мистецтвознавчого та культурологічного спрямування, зокрема:

            — Концепція національного в сучасному мистецтвознавстві.

            — Світові мистецькі стилі та їх локальні варіанти в історії українського образотворчого мистецтва: візантинізм-ренесанс-бароко-класицизм.

            — Вплив мистецької практики української західної діаспори на розвиток сучасного образотворчого мистецтва України.

            — Академічне мистецтвознавство і сучасна художня критика в ЗМІ: проблеми зближення і розходження.

            — Традиційне та модерне у декоративному мистецтві ХХ - початку ХХІ ст.

            — Композиторські і виконавські школи в Україні.

            — Екранні та медійні середовища: сучасна аналітика.

            — Методи культурологічного дослідження.

            — Етнічна культура в контексті сучасних інтеграційних процесів.

            — Традиційна культура: проблема достовірності фіксації та наукова інтерпретація.

            — Новітні тенденції у формуванні етнічної самосвідомості в умовах поліетнічності.

            — Трансформація традиційної культури етносу в контексті міжкультурних взаємовпливів.

            — Антропологія міста: традиції і сучасність.

            — Місто як середовище сучасних етнокультурних процесів.

            — Молодіжна субкультура міста і села в сучасних етнокультурних процесах.

            — Фольклор: національна, регіональна, функціонально-художня специфіка.

            — Актуальні питання структурної типології та музичної регіоналістики.

            — Аналітичні та методологічні принципи етномузикологічних досліджень.

            — Екологія автентичного фольклору в умовах глобалізаційних процесів.

            — Сучасні трансформації у фольклорі національних меншин України.

 

            Відбудуться два Круглі столи:

            «Сучасні проблеми міжетнічної та міжкультурної толерантності в Україні»

            «Ідентичність та етнокультура пограниччя: сучасні трансформації»

            Заявку на участь у роботі конференції (назва теми, резюме, ключові слова (укр., англ., рос. мовами); прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел., e-mail) просимо надсилати до 15 листопада 2011 р. за адресою: 01001, м. Kиїв, вул. Грушевського, 4, ІМФЕ, Оргкомітету Міжнародної наукової конференції тел. 278-12-90 або електронною поштою: Ця адреса ел. пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Яваскрипт. Ця адреса ел. пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Яваскрипт. Ця адреса ел. пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Яваскрипт. , Ця адреса ел. пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Яваскрипт. .

            Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць.

 

            Вимоги до оформлення статті:

            Обсяг тексту - до 20000 знаків.

            Вгорі справа: прізвище, ім'я автора, нижче - назва міста. Назва статті - посередині великими літерами.

            Текст - Microsoft Word; шрифт - Times New Roman, кегль - 14; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги - 20 мм, лівий - 30 мм, правий - 15 мм; інтервал між рядками - 1,5.

            У кінці статті - пронумерований список літератури, покликання в тексті - у квадратних дужках (напр.  [1, с. 20]). Можливі посторінкові примітки.

            Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції. Учасники конференції вносять благодійний внесок у розмірі 100 грн.

 

            Секретарі оргкомітету конференції:

      Ірина Боса  моб. тел. (050)512 -83-40

      Ельвіра Пустова  моб. тел. (050)697-55-59

      Олександр Васянович   моб. тел. (096)379-60-41

 

 

Оргкомітет конференції