imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науковій конференції «Українська професійна та етнокультура: нові ракурси дослідження, інтеграція в світовий цивілізаційний процес», що відбудеться в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 22 жовтня 2012 р.

  Програма конференції

Тематикою секційних засідань конференції передбачено розгляд широкого спектру проблем народознавчого, мистецтвознавчого та культурологічного спрямування, зокрема:

 • - Внесок видатних українських народознавців у європейську наукову спадщину;
 • - Етнічні та етнополітичні аспекти усної історії;
 • - Сучасні методи дослідження етнокультури: достовірність фіксації та наукова інтерпретація;
 • - Проблеми збереження та трансляції етнокультурної спадщини в постіндустріальному інформаційному просторі;
 • - Традиції та інновації в сфері святково-обрядової культури;
 • - Міжетнічні та міжкультурні впливи в сучасних етнокультурних явищах;
 • - Національне, регіональне, локальне у славістичних та фольклористичних студіях початку ХХІ століття;
 • - Фольклорна свідомість: методологічні аспекти вивчення;
 • - Українська пісенність та інструментальна музика в регіонально-жанровому вимірі: традиції та трансформації;
 • - Концепція національного в сучасному мистецтвознавстві;
 • - Декоративне мистецтво України: взаємозв'язки народного та професійного;
 • - Світові мистецькі стилі та їх локальні варіанти в історії українського образотворчого мистецтва;
 • - Творчість сучасних українських композиторів і світовий культурно-мистецький процес;
 • - Виконавське мистецтво України у міжнародних зв'язках;
 • - Українська екранна культура: сучасні теоретичні підходи та методи дослідження;
 • - Стилістичні пошуки в сучасному театральному мистецтві;
 • - Корпоративні основи сучасних культуротворчих процесів.

Заявку на участь у роботі конференції (назва теми, резюме, ключові слова (укр., англ., рос. мовами); прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел., e-mail) просимо надсилати до 1 жовтня 2012 р., текст статті до 20 листопада 2012 р. за адресою: 

01001, м. Kиїв, вул. Грушевського, 4, ІМФЕ, Оргкомітету Міжнародної наукової конференції, тел. 278-12-90 або електронною поштою: Ця адреса ел. пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Яваскрипт.   

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць.

Вимоги до оформлення статті:

Обсяг тексту - до 20000 знаків.

Вгорі справа: прізвище, ім'я автора, нижче - назва міста. Назва статті - посередині великими літерами.

Текст - Microsoft Word; шрифт - Times New Roman, кегль - 14; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги - 20 мм, лівий - 30 мм, правий - 15 мм; інтервал між рядками - 1,5. У кінці статті - пронумерований список літератури, покликання в тексті - у квадратних дужках (напр. [1, с. 20]). Можливі посторінкові примітки.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції. Учасники конференції вносять благодійний внесок у розмірі 150 грн. (вартість обіду та видання матеріалів конференції).

Проїзд, проживання та харчування - коштом учасників конференції.

  Оргкомітет конференції