imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

| Надрукувати |

Міжнародна наукова конференція
«Пам'ять, ідентичність, Голокост.
Нові науково-методичні проблеми»

 

20-21 вересня 2018 р. в Варшаві в Музеї історії польських євреїв POLIN відбулася Міжнародна наукова конференція «Пам'ять, ідентичність, Голокост. Нові науково-методичні проблеми». Конференція була присвячена вшануванню наукової діяльності професора Інституту прикладних соціальних наук Варшавського університету, доктору соціології Малгожати Мельхіор (Małgorzata Melchior). Організатори конференції: Музей історії польських євреїв POLIN, Інститут філософії та соціології Польської академії наук, Інститут прикладних соціальних наук, Варшавський університет, Центр дослідження Голокосту Польської академії наук. Робочі мови конференції - польська й англійська.

Основна тематика конференції була зосереджена навколо трьох тематичних блоків: зв'язок між вивченням особистості і колективної пам'яті; студії Голокосту євреїв й аналіз нових методів дослідження цього історичного явища; сучасні підходи й вимоги до запису й аналізу біографічних глибинних інтерв'ю. Ці проблеми тривалий час були в полі наукових пошуків Малгожати Мельхіор, яка виховала низку сучасних молодих дослідників, була керівником магістерських та докторських дисертацій, авторкою багатьох студій в галузі соціології ідентичності, історіографії Голокосту, коли визначальною методологічною базою для дослідження пам'яті є біографічне інтерв'ю.

Доповіді учасників, які прибули з різних наукових центрів Польщі, а також із Ізраїлю, США, Великобританії, України, Австралії (усього 25 доповідачів), були присвячені пошуку відповіді на важливі питання дослідження індивідуальної й колективної пам'яті: хто я є, як знайти слова для самоідентифікації, вибір слів для самовизначення, коли людина припиняє мовчанку і що примушує її мовчати, як люди пам'ятають про ту чи ту подію, чим зумовлена ця пам'ять. Учені застановлялися над проблемою визначення таких наукових термінів і явищ: спільнота пам'яті, ідентичність групи, політика пам'яті, колективна спроба тлумачення певної історичної події.

 

Учаснки Міжнародна наукова конференція «Пам'ять, ідентичність, Голокост. Нові науково-методичні проблеми» (Варшава)

 

Україну на цьому науковому зібранні представляла старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рилського НАН України, кандидат філологічних наук Ірина Коваль-Фучило. Її доповідь була присвячена аналізу мотивів, які вербалізують пам'ять про Голокост у спогадах українців - переселенців операції «Вісла».

 

Ірина Коваль-Фучило
старший науковий співробітник,
кандидат мистецтвознавства