imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Колектив ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАНУ
щиро вітає із обранням членом-кореспондентом Болгарської академії наук
Мілу Сантову!

 

 

 

 

Високоповажна пані Професор!

 

Цим рішенням авторитетної наукової спільноти беззаперечно оцінено Ваші вагомі наукові здобутки, широко знані, як у Болгарії, так і у світі. В Україні високо цінують Вашу всебічну діяльність як науковця, національного експерта з нематеріальної культурної спадщини та президента ICOM Болгарії. Ваш науковий досвід втілено в ґрунтовних працях, пов'язаних зі збереженням нематеріальної культурної спадщини, комплексними дослідженнями в галузі культурної антропології як у національному, так і міжнародному контекстах. Вашу увагу завжди було звернуто до найактуальніших проблем сучасності, серед яких - дослідження культурної ідентичності та інтеркультурних взаємин, теоретичні та прикладні аспекти збереження нематеріальної культурної спадщини, що передбачає залучення інтердисциплінарних методів дослідження - фольклористики, етнології, етномузикології, соціології, культурної антропології тощо. Як керівник та виконавець багатьох міжнародних проектів, серед яких - спільні з ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАНУ проекти «Фольклор у сучасному культурному контексті (болгаро-українські паралелі)» та «Етнокультурна спадщина та ідентичність у контексті сучасних соціокультурних процесів у Болгарії та Україні», Ви були учасником ряду спільних конференцій, круглих столів та наукових видань.

Завдяки Вашому сприянню та ініціативі вийшли друком спецвипуски журналів «Народна творчість та етнологія - болгарська фольклористика» і «Български фольклор - фольклористика в Україні». Для нас є високою честю Ваша участь як зарубіжного члена редколегії збірника наукових праць ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАНУ «Українське мистецтвознавство». Резонанс мав Ваш виступ на круглому столі «Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України» (22 вересня 2015 р.) в ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАНУ щодо збереження нематеріальної культурної спадщини в екстремальних ситуаціях. Ми високо цінуємо Вашу стурбованість долею нематеріальної культурної спадщини на Сході України.

Дозвольте щиро побажати Вам міцного здоров'я, нових вагомих досягнень і звершень. Сподіваємося, що наші дружні стосунки та наукові контакти між ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України та Інститутом етнології та фольклористики з Етнографічним музеєм БАН матимуть новий імпульс для подальшого розвитку науки та культури в Україні і Болгарії та сприятимуть подальшому культурному діалогу обох країн.

 

Директор Інституту,
академік НАН України
Ганна Скрипник