imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

| Надрукувати |

Міжнародна науково-практична конференція

«РЕЖИСУРА ЕКРАННИХ МИСТЕЦТВ:

актуальні питання професії, методологія навчання»

 

20-21 лютого 2018 року у Будинку кіно відбулась Третя Міжнародна науково-практична конференція «Режисура екранних мистецтв: актуальні питання професії, методологія навчання», організатором якої є Інститут екранних мистецтв (далі - ІЕМ) Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого (далі - КНУТКТ). Учасники конференції обмінялися думками щодо зміни підходів до методології навчання режисурі екранних мистецтв. Наголошувалося на колі питань, які турбують сьогодні викладацький склад провідних профільних університетів України. Порівнювалися стандарти навчання професій вітчизняного кіно- і телемистецтва з найкращими методиками в подібних закордонних закладах. Пройшли виступи та майстер-класи провідних митців у сфері створення пластичної складової екранного образу. Також було розширено поняття «екранні мистецтва» з урахуванням зміни ставлення до нових медіа-ресурсів, зокрема Інтернету.

Про проблеми в сучасній український кіноосвіті, зокрема, у викладанні режисури екранних мистецтв доповів професор кафедри режисури телебачення ІЕМ КНУТКТ, доктор мистецтвознавства В.Г. Горпенко. На думку професора, базові засади, на яких була вибудована методологія викладання цієї спеціальності, виявилися незатребуваними. Основні принципи навчання мають бути побудовані на практичних заняттях. Хоча не варто й нехтувати вивченням теорії й історії кіномистецтва, адже режисери, які вдавалися до теоретичного осмислення професії намагалися відтворити у своїх працях процес трансформації мистецького спостереження в художній образ. Сьогодні постає питання про розробку нових стандартів навчання професії. Новий час, нова епоха, нові стосунки між людьми вимагають кардинально іншого підходу до комунікації між сучасними студентами-режисерами й викладачами профільної дисципліни. Адже змінився й сам глядач - тобто остання ланка в системі створення екранного продукту.

 

Виступ професора кафедри режисури телебачення ІЕМ КНУТКТ, доктора мистецтвознавства В.Г. Горпенко

 

На відсутності професійної диференціації в сьогоднішній кіно практиці наголосив завідувач кафедри кінорежисури та кінодраматургії ІЕМ КНУТКТ, заслужений діяч мистецтв України В.В. Марченко. Більшість режисерів у своїх роботах виконують також функцію кіносценаристів. Наскільки доречна подібна практика, адже в усьому світі існує чіткий функціональний розподіл на кінематографічні спеціалізації. На думку В.В. Марченка, подібний стан речей в Україні спостерігається через брак професійних і досвідчених кінодраматургів. Коли в ІЕМ було уведено денну форму навчання за цією дисципліною, серед студентів переважали досить молоді люди, які не мали ні життєвого ні професійного досвіду. Відтак необхідний певний період часу, щоб випускники-драматурги практично опанували цю професію. Також акцентувалася увага на відсутності врахування творчої складової в сучасній методиці освіти режисерів, оскільки прийнята методологія стандартизує під певний шаблон усі гуманітарні спеціальності.

 

Виступ завідувача кафедри кінорежисури та кінодраматургії ІЕМ КНУТКТ, заслуженого діяча мистецтв України В.В. Марченка

 

Академік Національної академії мистецтв України, професор кафедри режисури телебачення ІЕМ КНУТКТ, доктор мистецтвознавства, професор В.Л. Скуратівський виступив із промовою про сприйняття часу в кіно і на телебаченні, він висунув філософську концепцію цього поняття в інтерпретації кіномистецтва, проаналізувавши принцип трансляції online. Відомий мистецтвознавець і культуролог тим самим окреслив наріжні питання сучасної української режисури. На його думку, режисерська освіта має базуватися на чітко засвоєних професійних засадах режисури кінематографічної й режисури телевізійної, на усвідомленні різниці й спільних рис цих засобів комунікації.

 

Виступ академіка Національної академії мистецтв України, професора кафедри режисури телебачення ІЕМ КНУТКТ, доктора мистецтвознавства, професора В.Л. Скуратівського

 

У диспуті про модернізацію форм навчання кіно- та телемистецтва взяла участь молодший науковий співробітник відділу екранно-сценічних мистецтв і культурології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України (далі - ІМФЕ), кандидат мистецтвознавства Т.В. Журавльова. Було наголошено на необхідності підвищення загальної культури та освіченості серед майбутніх режисерів, а також на потребі у комунікації між представниками кінознавчої науки та студентами-режисерами.

 

Виступ молодшого наукового співробітника відділу екранно-сценічних мистецтв і культурології ІМФЕ, кандидат мистецтвознавства Т.В. Журавльова

 

Відеозапис конференції доступний за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=fFpeVMLvne4

 

Тетяна Журавльова
молодший науковий співробітник,
кандидат мистецтвознавства