imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |
ОГОЛОШЕННЯ
 

7 липня 2017 р. об 11-30 в залі засідань ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України відбудеться лекція відомого польського етнолога, антрополога та етнолінгвіста Анни Енгелькінг, доктора габілітованого, професора Інституту славістики Польської академії наук, члена наукової ради Представництва ПАН в Києві на тему: ««Поліщук» неосвоєний. Про функціональність стереотипу ПОЛІЩУКА в польському колоніальному дискурсі міжвоєнного періоду».

Анна Енгелькінг, етнолог і антрополог, працює в Інституті славістики ПАН у Варшаві. Займається антропологією білоруського села та історією польської етнології та етнолінгвістики. Від початку 90-х років провадить польові дослідження на польсько-білорусько-литовському пограниччі, на Поліссі (білоруському та українському), а також у Східній Білорусі.

Автор двох монографій: Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku (Колгоспники: Антропологічні студії ідентичності білоруського села на зламі ХХ та ХХІ століття) (2012) i Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa (Прокльон. Дослідження народної магії слова) (2000, вид. 2 доповнене 2010) та багатьох статей. Науковий редактор праць польських етнографів Юзефа Обрембського Polesie. Studia etnosocjologiczne, t. 1 (2007) i Чеслава Петкевича Kultura społeczna Polesia Rzeczyckiego (2013). Голова Варшавського відділення і член головної Управи Польського народознавчого товариства. У 2007-2015 рр. була заступником директора та директором Інституту славістики ПАН.

 

Запрошуються всі охочі!