imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |
ОГОЛОШЕННЯ
 

29-31 травня та 12-14 червня 2017 р. відбудуться засідання Cпеціалізованої вченої ради Д.26.227.01 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Порядок денний передбачає захисти дисертацій:

29 травня 2017 року

10:00 Гуменюк Ольги Миколаївни «Кримськотатарська народна емігрантська пісня кінця ХVІІІ - ХІХ століть у контексті національних фольклорних традицій», подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).

13:00 Олійник Марини Володимирівни «Традиційне вбрання українців у повсякденності міста: друга половина ХІХ - початок ХХІ ст. (на матеріалах м. Києва)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.05 - етнологія).

30 травня 2017 року

10:00 Воробєй Ольги Вадимівни «Народне вбрання Поділля: регіональна специфіка, трансформаційні процеси (ХХ - початок ХХІ ст.)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.05 - етнологія).

13:00 Лісової Олександри Максимівни «Українська фольклористика Словаччини другої половини ХХ - ХХІ століття», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).

31 травня 2017 року

10:00 Бобровницької Наталії Вікторівни Бобровницької Наталії Вікторівни «Українське народне віршування: пісенні жанри», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).

13:00 Бєлобородової-Хруль Дар'ї Олександрівни «Українська народна балада: специфіка хронотопу», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).

12 червня 2017 року

10:00 Церковняк Іванни Георгіївни «Фольклористичний доробок Оскара Кольберга в контексті українсько-польських культурних взаємин кінця ХІХ - першої третини ХХ століття», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).

13:00 Стішової Наталії Сергіївни «Календарні свята осіннього циклу в звичаєво-обрядовій культурі українців (ХХ - початок ХХІ століття)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.05 - етнологія).

13 червня 2017 року

10:00 Беха Миколи Васильовича «Традиції і трансформації в етнокультурі та побуті села Бехи на Житомирщині кінця ХІХ - першої половини ХХ століття»

13:00 Ярової Аліни Віталіївни «Локальні особливості традиційного житла Чернігівщини кінця ХІХ - першої половини ХХ ст.», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.05 - етнологія).

14 червня 2017 року

10:00 Швидкого Сергія Миколайовича «Традиційні народні знання населення Слобожанщини: культуроохоронний та світоглядно-пізнавальний ракурси», подану на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (07.00.05 - етнологія).

13:00 Щибрі Володимира Васильовича «Народний одяг Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ - початку ХХІ століття: локальні особливості, розвиток», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.05 - етнологія).