imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Народознавча та мистецька спадщина

 

2018,20172016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005

 

 

Село Андруші. Історико-етнографічний нарис / [за заг. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім.М.Т.Рильського. - Київ, 2016. - 256 с. + 48 іл.

ISBN 978-966-02-7898-1

У книзі на архівному матеріалі висвітлено культуру та побут мешканців села Андруші, затопленого під час будівництва Канівської ГЕС. Його жителів було переселено до приміської смуги м. Переяслава-Хмельницького, де згодом утворилися Нові Андруші. Однак пам'ять про рідне село досі живе серед переселенців: вони сумують за ним, збирають спогади про свою малу батьківщину. Опис Андрушів, зроблений у 1950-х роках Дмитром Косариком, є цікавою історико-етнографічною пам'яткою.

Завантажити

 


Народні пісні Полтавщини (з колекцій збирачів фольклору) / упоряд. та вступ. статті Л. О. Єфремової ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ : Логос, 2016. - 720 с. : ноти, карти.

ISBN 978-617-07-7442-16-4

Видання містить записи народних пісень ХІХ-ХХІ ст., починаючи від фольклористичної діяльності М. В. Лисенка, з території сучасної Полтавської області, яка включає в себе значну частину Середньої Наддніпрянщини та частину Слобожанщини. Полтавщина складає основний осередок розвитку народної пісенності центральної та східної України. Широкий історичний діапазон записів зосереджених у збірці пісень дозволяє робити висновки щодо збереження традиційної пісенної культури області та її часових змін.

Пропоноване читачеві зібрання пісенного фольклору Полтавської області містить також низку покажчиків: умовних скорочень та використаних джерел, географічний, записувачів та виконавців, іменний, абетковий інципітів пісень з посиланнями на номери та сторінки публікації.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів, музикознавців, філологів, істориків, всіх любителів фольклору.

Завантажити


 Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 6. Календарна обрядовість / [голов. ред. Тому Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - К. : НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2016. - Т. 6. - 400 с. : 16 іл.

ISBN 978-966-02-8129-5

Цей тривалий часовий проміжок, упродовж якого фіксувався стан календарної обрядовості, дозволяє простежити трансформацію окремих її елементів, перехід від її живого побутування до збереження лише у фольклорній пам'яті. Найбільш збереженими виявилися обряди різдвяно-новорічного та великоднього циклів. Пропоноване видання дає можливість простежити регіонально-локальні відмінності обрядів, ознайомитися з маловідомими широкому загалу зільницькими звичаями, петрівчаними обрядами водіння Долі (на Канівщині), водіння Стріли (на Поліссі) тощо.

У томі вміщено польові записи співробітників відділу "Український етнологічний центр" ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України та колег-етнографів з музейних установ, вищих навчальних закладів.

У томі представлено матеріали з календарної обрядовості майже всіх областей України, записані в експедиціях початку 80-х років ХХ ст. - початку ХХІ ст. (загалом близько 90 етнографічних експедицій та експедиційних виїздів). До збірника ввійшли матеріали із 345 сіл, отримані від 788 інформаторів. За майже півстолітній період фіксації цих обрядових відомостей колективом етнографів - укладачів тому змінилося кілька поколінь носіїв традицій: від інформаторів, котрі народилися наприкінці ХІХ ст. (запис Г.Бондаренко в с. Острів'я Шацького р-ну Волинської обл. від Королюк Акилини Лук'янівни, 1885 р.н.), до тих, хто народився в 50-х роках ХХ ст.

Завантажити


Регіонально-жанрова антологія українського музичного фольклору. Том І. Обрядовий музичний фольклор Середньої Наддніпрянщини / упоряд., вступ. стаття А. І. Іваницького ; голов. ред. Г. А. Скрипник. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. - Київ, 2016. - 364 с. : нот.

ISBN 978-966-02-8091-5 (загальний)
ISBN 978-966-02-8092-2 (Т. І)

Збірник містить добірку музично-пісенного фольклору Середньої Наддніпрянщини. У вступній статті розглянуто історію краю, жанровий склад фольклору, характерні риси пісенної культури, подано текстологічні нотатки до вміщених матеріалів. Збірник оснащено трьома покажчиками - жанровим, збирачів та алфавітним. Видання продовжує дослідження української музичної народно-обрядової творчості в історичному й текстологічному напрямках.

Завантажити