imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |
Спеціалізована вчена рада Д 26.227.01 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України повідомляє про захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук, що відбудуться 3-4 березня 2015 р.

 

 

3 березня 2015 року

1100 Сіренка Сергія Васильовича «Рибальство України другої половини ХІХ - початку ХХІ століття: знаряддя та способи лову, традиції, трансформації».

Науковий керівник - Артюх Л. Ф., кандидат іст. наук, провідний науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України)

Офіційний опонент - Глушко М. С., доктор іст. наук, професор кафедри етнології (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент - Дмитренко А. А., кандидат іст. наук., доцент кафедри документознавства і музейної справи (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

1400 Піскун Олени Олександрівни «Ідентифікаційні процеси в середовищі населення Південної Слобожанщини в історичному розвитку: мовнокультурні, етноконфесійні та ціннісні виміри».

Науковий керівник - Скрипник Г. А., доктор іст. наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

Офіційний опонент - Чернега П. М., доктор іст. наук, професор, завідувач кафедри етнології Інституту історичної освіти (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова)

Офіційний опонент - Сушко В. А., кандидат іст. наук, доцент кафедри теорії і історії мистецтв (Харківська державна академія дизайну і мистецтв)

 

4 березня 2015 року

1100  Литвинчук Наталії Василівни «Традиційні промисли та ремесла Сумщини кінця ХІХ - початку ХХІ століття».

Науковий керівник - Гаврилюк Н. К., кандидат іст. наук, старший науковий співробітник

Офіційний опонент - Кожолянко Г. К., доктор іст. наук, професор кафедри етнології, античної та середньовічної історії (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Офіційний опонент - Босий О. Г., кандидат іст. наук, доцент, начальник науково-дослідного відділу народного мистецтва та фольклору (Національний музей народної архітектури та побуту України)

1400 Литвин Катерини Андріївни «Народознавча діяльність єпархіального духовенства Чернігівської губернії (середина ХІХ - початок ХХ ст.)».

Науковий керівник - Боряк О. О., доктор іст. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України)

Офіційний опонент - Кушнір В. Г., доктор іст. наук, професор, декан історичного факультету (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)

Офіційний опонент - Русанов Ю. А., кандидат іст. наук, доцент, завідувач кафедри етнології та краєзнавчо-туристичної роботи (Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка)