imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

ПРЕС-РЕЛІЗ

 

     Спецвипуск журналу «Народна творчість та етнологія» (№2, 2012), присвяченого сербській фольклористиці (головний редактор академік Г.А. Скрипник) продовжує видання Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, присвячені зарубіжній фольклористиці та етнології. Часопис є результатом співпраці між ІМФЕ та провідними науковими установами Сербії - Інститутом балканістики Сербської академії наук і мистецтв (Белград), Белградським та Ново-Садським університетами.

     Координатори видання: проф. д-р Л. Раденкович (Сербія), проф. д-р Б. Сувайджич (Сербія), проф. д-р Д. Айдачич (Україна), д-р О. Микитенко (Україна).

     У виданні представлено актуальні проблеми сучасної сербської фольклористики. У рубриках - «Сербський фольклор у загальнослов'янському контексті», «Міфологічний вимір фольклору», «Фольклорний ентитет культури», «Епічний світ традиції» окреслено коло питань, які перебувають у центрі уваги сербських науковців. Загалом представлено двадцять статей, що належать перу як відомих вчених, так і молодих дослідників. Крім широти тематики, видання демонструє широкий спектр підходів до вивчення народної культури із залученням сучасних методів аналізу.

     Засідання Вченої ради Інституту з нагоди презентації спецвипуску журналу «Народна творчість та етнологія» (№2, 2012), присвяченого сербській фольклористиці, відбудеться 25 квітня 2013 р. о 12.00 (вул. Грушевського 4, 4-й поверх). У засіданні візьме участь завідувач кафедри сербського фольклору Белградського університету проф. д-р Бошко Сувайджич (Сербія), який виступить із доповіддю «Сучасна сербська фольклористика».