imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |
Інтернет - конференція "Конфесійний фактор у процесах становлення української державності"

 

Конференція проходить у рамках спільного проекту Президії НАНУ та Російського гуманітарного фонду, постанова Президії НАНУ від 08.04.2009, договір №12.

 

Матеріали авторів:

 

Артюх Лідія (Київ)

Провідний науковий співробітник Українського етнологічного центру ІМФЕ, канд. іст. наук

До історії постів в Україні

 

Артюх Аліна (Київ)

Молодший науковий співробітник Українського етнологічного центру ІМФЕ

Святий Петро - реконструкції міфологічної структури образу

 

Бондаренко Галина (Київ)

Провідний науковий співробітник відділу Український етнологічний центр Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАНУ, к. іст. н.

Нові джерела з народної релігійності

 

Васянович Олександр (Київ)

Науковий співробітник Українського етнологічного центру ІМФЕ, канд. іст. наук

Релігійне життя околичної шляхти Житомирщини (за матеріалами роду Меленівських)

 

Воропаєва Тетяна (м. Київ)

Старший науковий співробітник Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, канд. психологічних наук

Формування національної та релігійної ідентичності громадян України (1993-2010)

 

Виноградова Ольга (Москва)

Завідуюча кафедрою гуманітарних технологій та профільних дисциплін Російського нового університету,  канд. філ. наук

Майоров Роман (Москва)

Доцент Російського нового університету,  канд. іст. наук

Російські старообрядці за рубежем в умовах глобалізації

 

Дуб'єл-Дмитришин Себастян (Познань, Польща)

Аспірант Інституту етнології і культурної антропології

Університету ім. Адама Міцкевича

Етнічно-культурна тотожність Лемків на Україні

 

Красиков Михайло (м. Харків)

Доцент кафедри етики, естетики та історії культури Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", директор етнографічного музею „Слобожанські скарби" ім. Г. Хоткевича НТУ «ХПІ»,  кандидат філологічних наук

«Карательні празники»: семантика наративів (за матеріалами фольклорно-етнографічних експедицій по Слобожанщині)

 

Курочкін Олександр (Київ)

Головний науковий співробітник Українського етнологічного центру ІМФЕ, доктор. іст. наук

Церковні дзвони - "глас Божий" (Церковні дзвони у звичаях і фольклорі українців)

 

Лістова Тетяна (Москва)

Старший науковий співробітник відділу російського народу Інституту етнології та антропології ім. Міклухо-Маклая РАН, канд. іст. наук

Православна церква в українському пограниччі. Погляд російського етнографа

 

Присяжнюк Юрій (Черкаси)

Доктор історичних наук, професор кафедри історії та етнології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; Орищенко Роман  (Черкаси) - аспірант кафедри історії та етнології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Релігійні вірування українських селян «довгого» ХІХ ст. як атрибут їх ідентичності

 

Снежкова Ирина Анатольевна

Канд. Историч. Наук, старш.научн. сотр. Института Этнологии и антропологии Российской академии

Традиции паломничества в Украине

 

Степовик  Дмитро (Київ)

Головний науковий співробітник відділу мистецтва та народної творчості зарубіжних країн, доктор богословських наук, філософії, мистецтвознавства, академік АН Вищої школи України, професор

Українська ікона: унікальність, яка розвивається на основі мистецьких стилів

Бердичівська чудотворна ікона Богородиці Провідниці-Одигітрії - спільна святиня православних і католиків України

 

Сушко Валентина (Харків)

Старший викладач кафедри теорії   та  історії   мистецтв Харківської  державної  академії   дизайну та мистецтв, канд. іст. наук

Святий Боже Миколай, на всякий час помагай

 

Щербак Інна (Київ)

Ст. наук. співр. Українського етнологічного центру ІМФЕ, канд. іст. наук                                   

Святий Климент та Климентини: ранньохристиянські джерела формування народної побожності населення Криму