imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Презентація видань ІМФЕ в Литві

 

        Співпраця з зарубіжними науковими інституціями сьогодні один з пріоритетних напрямів в діяльності Інституту, що сприяє не лише обміну науковими виданнями, ідеями, але й популяризації української культури за межами країни. 16 листопада 2011 в Інституті історії Литви (м. Вільнюс) відбувся науковий семінар « Історія європейської етнології. Українська етнологія» на якому виступила Галина Бондаренко провідний  науковий співробітник Українського етнологічного центру ІМФЕ, канд. іст. наук. На семінарі, в роботі якого взяли участь співробітники відділу етнології Інституту історії Литви, музейні працівники,  фахівці з  етнології з провідних університетів Вільнюса, відбулась також презентація наукових видань ІМФЕ, і зокрема, спеціального випуску журналу «Народна творчість та етнологія. Литовська етнологія» 2011, №3. Проект  є результатом співпраці українських та литовських етнологів (куратори проекту -  Галина Бондаренко, д-р гуманітарних наук Жильвітіс Шакніс, зав. відділом етнології Інституту історії Литви). Видання журналу дозволило ввести до культурно-наукового простору України оригінальні авторські матеріали, що стосуються питань литовської народної культури, її місця у сучасному литовському суспільстві.

        Семінар засвідчив жвавий інтерес литовських колег до тематики, проблем та перспектив розвитку української етнології, зацікавлення її історією. Особливе схвалення науковців викликала можливість обміну науковими виданнями Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та Інституту історії Литви. На початку грудня цього року етнологи з Литви візьмуть участь у ювілейних заходах з нагоди 90-річчя ІМФЕ, в роботі міжнародної  наукової конференції та презентації спеціального випуску журналу «Народна творчість та етнологія. Литовська етнологія» 2011, №3. у Києві.